Garancija


U SLUČAJU POZIVANJA NA JAMSTVO OBAVEZNO PRILOŽITI OVJERENI JAMSTVENI LIST OD STRANE OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA

Jamstveni uvjeti:

MONTAŽA MORA BITI IZVRŠENA ISKLJUČIVO OD OVLAŠTENOG MONTAŽERA

1. Jamstvo za ovaj uređaj je do 84 mjeseci (prvih 60 mjeseci obračunava se po redovnom cjeniku godišnjeg servisa, a narednih 24 mjeseca povećava se trošak servisa za 35% od redovnog cjenika) od datuma prodaje uz uvjet  da se uređaj generalno servisira jedanput godišnje.

2. Jamstvo vrijedi pod uvjetom da je ugradnju uređaja izvršilo poduzeće Frigus d.o.o . Pod uređajem se podrazumijeva  unutarnja i vanjska jedinica koje međusobno odgovaraju po modelu i snazi.

3.. Popravak uređaja u jamstvenom roku i van jamstvenog roka vrši prvenstveno  poduzeće koji je uređaj prodao i / ili instalirao.

4. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme trajanja popravka uređaja.

5. Ako u jamstvenom roku uređaj nije popravljen u roku 45 dana od dana prijave kvara, na zahtjev kupca uređaj ćemo zamijeniti novim istim ili adekvatnim zamjenskim uređajem.

6. Rezervni dijelovi kao i servisne usluge biti će osigurani za vrijeme od 7 godina.

7. Jamstvo ne obuhvaća kvarove koji su nastali kao posljedica nepravilnog rukovanja, odnosno zbog nepoštivanja uputa proizvođača; nepravilne ugradnje ili održavanja; oštećenja prouzrokovano preniskim ili previsokim naponom; kvarove prouzrokovane višom silom (udar groma ili druge vremenske nepogode) kao i kvarove mehaničke prirode ( lomovi plastičnih i bakelitnih dijelova i kučišta). Jamstvo se ne odnosi na manje neispravnosti koje kupac može sam otkloniti (vidjeti uputstvo za upotrebu). Jamstvo se ne odnosi na kućne uređaje koji se koriste u komercijalne svrhe i/ili  komercijalnim prostorima.

8. Iz jamstva je isključena odgovornost za eventualne ozljede koje bi mogle pretrpjeti osobe ili životinje, odnosno za bilo koje štete nastale funkcioniranjem ili nefunkcioniranjem uređaja.

9. Davanjem uređaja na popravak  neovlaštenim radionicama ili osobama te ugradnjom neorginalnih dijelova kupac gubi pravo na jamstvo.

10. U slučaju pozivanja na jamstvo, uz pravino ispunjen jamstveni list obavezno priložiti račun za uređaj i montažu.

Jamstvo se odnosi na područje RH